· 

Privacyverklaring

Standaard verklaringen

Je bent ZZP'er en je hebt een eenmanszaak. Je hebt een goede relatie met je klanten en je doet geen rare dingen met hun persoonsgegevens. En volgens de privacywetgeving van de AVG moet je een privacyverklaring hebben. Dat is niet zo moeilijk.

 

Je mag best persoonsgegevens gebruiken. Je moet alleen ergens vastleggen welke persoonsgegevens je gebruikt en waarom je deze persoonsgegevens gebruikt. Dat doe je in een privacyverklaring. 

 

Verder moet je in je privacyverklaring aangeven wat je allemaal met die persoonsgegevens doet. Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens, hoe beveilig je die gegevens en hoe lang bewaar je die gegevens. In de meeste gevallen is dat niet zo spannend en is een algemene standaard verklaring voldoende.

 

Op de website veiliginternetten.nl van het ministerie van Economische Zaken kan je met een programmaatje zelf een privacyverklaring opstellen. Of je leest verder en gebruikt de standaard verklaringen uit dit artikel. 

 

Persoonsgegevens

In je privacyverklaring gaat het allemaal om jouw gebruik van de persoonsgegevens van je relaties. Je moet aangeven welke persoonsgegevens je gebruikt en waarom je dit doet. Je kunt hier meer over lezen in het artikel over de persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

[MIJNBEDRIJF] verwerkt jouw persoonsgegevens om dat je gebruik maakt van mijn leveringen en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. [MIJNBEDRIJF] verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- Voornaam, achternaam, straatnaam, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats.

 

Bijzondere persoonsgegevens

[MIJNBEDRIJF] verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Doel gegevensverwerking

[MIJNBEDRIJF] verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen: 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de levering van onze goederen en diensten
- Het afhandelen van jouw betaling
- [MIJNBEDRIJF] verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals de gegevens die het nodig heeft voor de belastingaangifte.

 

 

Delen van persoonsgegevens

Waarschijnlijk verzamel je de persoonsgegevens van je relaties niet om ze vervolgens aan iemand anders te verkopen. Maar als je een website hebt dan bestaat de kans dat je de gegevens van je relaties toch met Facebook of Microsoft of een van de vele big data marketing bedrijven deelt. Deze bedrijven kunnen jouw website gebruiken om programmaatjes of tracking cookies op de computers van de bezoekers van jouw website te zetten. Volgens de privacywetgeving ben jij hiervoor verantwoordelijk omdat het via jouw website gebeurt. 

 

Als jouw website tracking cookies plaatst dan kan je dit het beste in een aparte cookieverklaring uitleggen. In de privacyverklaring kan je dan naar de de cookieverklaring verwijzen.

 

Delen met derden

[MIJNBEDRIJF] verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

[MIJNBEDRIJF] gebruikt technische en functionele cookies om de website goed te laten werken. Verder gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Via de website van [MIJNBEDRIJF] worden er geen tracking cookies op jouw computer, smartphone of tablet geplaatst. 

 

Of:

[MIJNBEDRIJF] gebruikt technische en functionele cookies om de website goed te laten werken. Verder gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Via de website van [MIJNBEDRIJF] kunnen er tracking cookies op jouw computer, smartphone of tablet worden geplaatst. Het gebruik van cookies wordt verder toegelicht in onze cookieverklaring.

 

 

Opslag van persoonsgegevens

De rest van de privacyverklaring is niet zo spannend. Je moet aangeven dat je de persoonsgegevens niet overal rond laat slingeren. En je moet aangeven dat je klanten het recht hebben om te weten welke gegevens je van hen bewaart en dat ze je mogen vragen om deze gegevens te verwijderen.

 

Beveiliging

[MIJNBEDRIJF] neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via [MIJNEMAIL] contact met [MIJNBEDRIJF] op.

 

Bewaartermijn

[MIJNBEDRIJF] bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door [MIJNBEDRIJF]. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij [MIJNBEDRIJF] een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die [MIJNBEDRIJF] van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar [MIJNEMAIL] sturen.

 

 

Samenvatting

Het is dus niet zo moeilijk om een privacyverklaring te maken als je netjes met de persoonsgegevens van je relaties om gaat. Met een beetje knippen en plakken kom je een heel eind. Je moet alleen even weten hoe. En dat weet je nu. Dus kan je het zelf doen. 

 

 

 

 

 

| Privacyverklaring

 

 

 

ZZP Privacy

Persoonsgegevens

Privacyverklaring

Cookieverklaring